Analýzy kľúčových slov

Pokročilé analýzy kľúčových slov vhodné pre návrh štruktúry, rozšírenie webu a PPC kampane
Úvod » Analýza kľúčových slov

Čo je analýza kľúčových slov?

Analýza kľúčových slov je základným pilierom optimalizácie internetových stránok pre vyhľadávače. Predstavuje súbor aktivít, ktoré vedú k nájdeniu čo najväčšieho množstva relevantných kľúčových slov, ich roztriedenie do kategórií a skupín s cieľom navrhnúť optimálnu štruktúru webu a reklamných kampaní vo vyhľadávačoch. Ako PPC aj SEO nástroj pomáha nájsť najrelevantnejšie kľúčové slová pre náš biznis, odhaľuje ich potenciál a konkurenciu v rámci odboru. Je nosnou súčasťou pre efektívne vynakladanie financií v rámci SEO, PPC a linkbuildingu.

Prečo je analýza kľúčových slov dôležitá?

Pre správne navrhnutie štruktúry webu a následne aj reklamných kampaní vo vyhľadávačoch je nevyhnutné poznať vyhľadávacie dotazy zadávané užívateľmi do vyhľadávačov. Je to základný krok pre pochopenie užívateľského záujmu o určitú oblasť. Analýza kľúčových slov nám poskytuje informácie o vyhľadávaných frázach, rozsahu ich hľadanosti, konkurenčnosti frázy (celkovo odvetvia), indexáciu webstránky a aktuálnych pozíciách kľúčových slov. Patrí medzi základné aspekty pri tvorbe biznis plánov a stanovovanie relevantných cieľov v rámci SEO stratégie pri online marketingu.

Analýza kľúčových slov pomôže:

 1. pri návrhu, rozšírení alebo úprave štruktúry webu,
 2. pri tvorbe biznis plánov a stanovenie KPI ‚s,
 3. odhaliť potenciál kľúčových slov a umožní efektívne nastaviť SEO a SEM stratégiu,
 4. pri tvorbe obsahových stratégií,
 5. pri tvorbe štruktúry PPC kampaní,
 6. pri výbere kľúčových slov do PPC kampaní,
 7. nastaviť priority v rámci interného prelinkovania a linkbuildingových aktivít,
 8. upraviť obsah, titulky a meta-popisky.

Ako dlho trvá spracovanie analýzy kľúčových slov?

Bežná doba dodania analýzy kľúčových slov spolu s interaktívnou vizualizáciou v Power BI trvá maximálne 2 týždne. Celková doba dodania závisí na rozsahu prác a aktuálnym vyťažením. Pri objednávke analýzy kľúčových slov Vám poskytneme bližšie informácie o dobe dodania.

Koľko stojí analýza kľúčových slov?

Cena závisí od počtu kľúčových slov, respektíve rozsahu prác. Orientačne sa cena za analýzu kľúčových slov spolu s vizualizáciou v Power BI sa pohybuje od 400 € do 1 200 €. Rozsiahle analýzy kľúčových slov sú naceňováné individuálne.

Ako pri analýze kľúčových slov postupujeme?

Proces tvorby analýzy kľúčových slov sa skladá z nasledujúcich na seba nadväzujúcich fáz:

 1. Zoznámenie sa s biznisom klienta a jeho webom,
 2. prieskum trhu a konkurencie,
 3. zber dát,
 4. čistenie a klasifikácie dát,
 5. vizualizácia dát,
 6. tvorba štruktúry webu pre nové internetové stránky,
 7. návrh odporúčania na rozšírenie alebo úpravu internetovej stránky,
 8. odporúčania pre PPC kampane a linkbuildingové kampane.

 

Aké nástroje pri analýze kľúčových slov používame?

Pri analýze kľúčových slov pracujeme s platenými a tiež voľne dostupnými nástrojmi. Jednotlivé fázy analýzy vyžadujú rôzne nástroje. Zjednodušene môžeme rozdeliť realizáciu analýzy kľúčových slov na 3 fázy:

 1. Zber údajov,
 2. triedenie, klastrovanie, kategorizácia,
 3. vizualizácia dát.

Nástroje pre zber údajov:

Nástroje na triedenie, klastrovanie a kategorizáciu:

 • Open Refine
 • Excel

Nástroje na vizualizáciu:

V zozname sa nachádzajú najčastejšie používané nástroje. V rámci jednotlivých fáz pracujeme aj s ďalšími menej známymi nástrojmi, ktoré nie sú vo výpise zahrnuté.

Mám záujem o analýzu kľúčových slov

Poďme spoločne prebrať možnosti využitia analýzy kľúčových slov na dosiahnutie vašich biznis cieľov. Ukážeme Vám, ako efektívne zlepšiť štruktúru internetovej stránky a PPC kampaní s pomocou analýzy kľúčových slov.

Email info@futurino.sk

Tel. číslo:  +421 948 192 458