Ponuka spolupráce pre agentúry a webové štúdia

Prenájom markeťákov & marketing pre agentúry

Úvod » Prenájom markeťákov & marketing pre agentúry

Aké služby ponúkame agentúram?

Nestíhate alebo nedokážete pokryť určité marketingové aktivity pre svojich klientov? Nemusíte hľadať ďalších zamestnancov, zaškoľovať ich a investovať do nich veľké množstvo času s neistým výsledkom. Pomôžeme Vám odborne zastrešiť pre vašich klientov nasledovné služby:

 1. SEO,
 2. technické a obsahové audity,
 3. audity linkprofilov,
 4. analýzy kľúčových slov,
 5. linkbuilding,
 6. vytvorenie a správa PPC kampaní (Google Ads, Sklik),
 7. webová analytika,
 8. audity konkurencie.

V prípade potreby Vám dokážeme zabezpečiť aj developerov a kreatívcov na úrovni seniorov.

Koľko stojí prenájom markeťákov?

Cena za prenájom markeťákov je individuálna. Závisí od rozsahu a dĺžky spolupráce, výberu markeťákov. Vieme poskytnúť aj markeťákov na úrovni juniorov i seniorov. Ku každej spolupráci pristupujeme individuálne a ceny sú predmetom dohody.

Ponúkame 3 základné modely spolupráce:

 • Fixná hodinovka – platíte za dohodnutý počet odpracovaných hodín,
 • Fixný rozpočet – platíte len fixný rozpočet bez hodinovky,
 • Kombinácia rozpočtu a hodinovej sadzby – stanovený rozpočet + hodinová dotácia na realizáciu.

Druhý a tretí model je možné využiť len na SEO a linkbuilding. PPC, webovú analytiku, technické audity realizujeme výhradne len na báze fixnej hodinovej sadzby.

Ako prebieha spolupráca?

Spolupráca s agentúrami a webovými štúdiami prebieha štandardne nasledovne:

 • Výber služby – napíšte nám, aké služby potrebujete odborne zastrešiť, v akom rozsahu a pre akého klienta. Upresnite svoje požiadavky, rozpočty a predstavu o fungovaní spolupráce. Nemáme fixne stanovený režim spolupráce s agentúrami, vždy hľadáme optimálne individuálne riešenia na základe potrieb zákazníka a našich možností.
 • Ukážka prác & referencií – ukážeme Vám naše práce pre vybraných klientov.
 • Zoznámenie sa s klientom a jeho požiadavkami – skontrolujeme si internetové stránky vášho klienta, zoznámime sa s ich aktuálnym stavom a vašimi požiadavkami.
 • Návrh riešenia a modelu spolupráce – podľa požiadaviek a aktuálneho stavu navrhneme optimálne riešenie a model spolupráce.
 • Stanovenie cenových podmienok – na základe požiadaviek a navrhnutého modelu spolupráce si zadefinujeme cenové podmienky. V závislosti na vybranej službe sa môže jednať o fixnú hodinovú sadzbu, fixný rozpočet alebo kombináciu hodinovej sadzby a rozpočtu.
 • Objednávka vybraných služieb – po zrealizovaní dohody posielame objednávku. Nadefinujeme si subjekty spolupráce, predmet spolupráce – vybrané služby, rozsah spolupráce, cenové podmienky a všeobecné obchodné podmienky.
 • Realizácia navrhovanej stratégie – v priebehu mesiaca alebo v stanovenom termíne vykonáme objednané služby v rozsahu stanovenom v objednávke.
 • Reporting zrealizovaných prác – obsahuje súhrn realizovaných prác, časový rozsah a v závislosti na služby ďalšie nevyhnutné výstupy.
 • Fakturácia – prebieha vždy na základe vykonanej činnosti jedenkrát mesačne. Na konci mesiaca Vám zašleme spolu s reportom faktúru na uhradenie.

Mám záujem o spoluprácu

Máte záujem o zabezpečenie služby svojim menom alebo len potrebujete vykryť chýbajúce kapacity? Kontaktujte nás, pomôžeme Vám s online marketingom pre vašich klientov.

Email info@futurino.sk

Tel. číslo:  +421 948 192 458