Marketing pre agentúry

Ktoré služby ponúkame agentúram?

Nestíhate alebo nedokážete pokryť určité marketingové aktivity pre svojich klientov? Nemusíte hľadať ďalších zamestnancov, školiť ich a investovať do nich veľké množstvo času s neistým výsledkom.

Pomôžeme vám odborne zastrešiť pre vašich klientov nasledovné služby:

 1. SEO,
 2. technické a obsahové audity,
 3. audity link profilov,
 4. analýzy kľúčových slov,
 5. linkbuilding,
 6. vytvorenie a správa PPC kampaní (Google Ads, Sklik),
 7. webová analytika,
 8. audity konkurencie.

V prípade potreby vám dokážeme zabezpečiť aj developerov a kreatívcov na úrovni seniorov.

Koľko stojí prenájom markeťákov?

Cena za prenájom markeťákov je individuálna. Závisí od rozsahu a dĺžky spolupráce, výberu markeťákov. Vieme poskytnúť aj markeťákov na úrovni juniorov i seniorov. Ku každej spolupráci pristupujeme individuálne a ceny sú predmetom dohody.

Ponúkame 3 základné modely spolupráce:

 • fixná hodinovka – platíte za dohodnutý počet odpracovaných hodín,
 • fixný rozpočet – platíte len fixný rozpočet bez hodinovky,
 • kombinácia rozpočtu a hodinovej sadzby – stanovený rozpočet + hodinová dotácia na realizáciu.

Druhý a tretí model je možné využiť len na SEO a linkbuilding. PPC, webovú analytiku, technické audity realizujeme výhradne len na báze fixnej hodinovej sadzby.

Ako prebieha spolupráca?

Spolupráca s agentúrami a webovými štúdiami štandardne prebieha nasledovne:

 • Výber služby – napíšte nám, aké služby potrebujete odborne zastrešiť, v akom rozsahu a pre akého klienta. Upresnite svoje požiadavky, rozpočty a predstavu o fungovaní spolupráce. Nemáme fixne stanovený režim spolupráce s agentúrami, vždy hľadáme optimálne individuálne riešenia na základe potrieb zákazníka a našich možností.
 • Ukážka prác & referencií – ukážeme vám naše práce pre vybraných klientov.
 • Zoznámenie sa s klientom a jeho požiadavkami – skontrolujeme si internetové stránky vášho klienta, zoznámime sa s ich aktuálnym stavom a vašimi požiadavkami.
 • Návrh riešenia a modelu spolupráce – podľa požiadaviek a aktuálneho stavu navrhneme optimálne riešenie a model spolupráce.
 • Stanovenie cenových podmienok – na základe požiadaviek a navrhnutého modelu spolupráce si zadefinujeme cenové podmienky. V závislosti od vybranej služby môže ísť o fixnú hodinovú sadzbu, fixný rozpočet alebo kombináciu hodinovej sadzby a rozpočtu.
 • Objednávka vybraných služieb – po zrealizovaní dohody posielame objednávku. Nadefinujeme si subjekty spolupráce, predmet spolupráce – vybrané služby, rozsah spolupráce, cenové podmienky a všeobecné obchodné podmienky.
 • Realizácia navrhovanej stratégie – v priebehu mesiaca alebo v stanovenom termíne vykonáme objednané služby v rozsahu stanovenom v objednávke.
 • Reporting zrealizovaných prác – obsahuje súhrn realizovaných prác, časový rozsah a v závislosti od služby ďalšie nevyhnutné výstupy.
 • Fakturácia – prebieha vždy na základe vykonanej činnosti jedenkrát mesačne. Na konci mesiaca vám zašleme spolu s reportom faktúru na uhradenie.

Prenajmite si naše kapacity pre vašu agentúru

Radi vám pomôžeme s nedostatkom pracovnej sily, prenajmite si čas kvalifikovaných marketérov a programátorov.

FAQ

Aký je minimálny počet hodín na prenájom marketéra?

Minimálny počet hodín na prenájom je 5.

Ako prebieha fakturácia?

Jedenkrát mesačne, na konci kalendárneho mesiaca na základe počtu odpracovaných hodín.

Môžem poslať testovacie zadanie na overenie skúseností?

Áno, spracovanie krátkeho testovacieho zadania je možné.

Budem mať kontakt na marketéra alebo programátora?

Áno, vždy máte priamy kontakt na alokovaného pracovníka.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme