SEM

Úvod » Slovník marketingových pojmov » SEM (Search Engine Marketing)

Čo je SEM?

SEM (Search Engine Marketing) je súbor marketingových nástrojov a techník, pomocou ktorých ovplyvňujeme viditeľnosť firmy a jej produktov, prípadne služieb vo vyhľadávačoch.

Rozdelenie SEM má dve kategórie:

  • Organické (využíva sa SEO) 
  • Platené (využíva sa PPC reklama)

Aký je medzi nimi rozdiel?

 

Organické vyhľadávanie vs. platené vyhľadávanie

Cieľom vyhľadávača je zobraziť relevantné výsledky na základe dopytu zadávateľa. Výsledky vo vyhľadávači majú charakter platenej reklamy a organických, neplatených výsledkov. Platené výsledky sú označené ako reklama.

Vzhľad výsledkov vo vyhľadávačov závisí aj od povahy vyhľadávacieho dopytu (transakčný, informačný, navigačný) a v čase sa mení s vývojovom vyhľadávača a jeho algoritmu. Cieľom vyhľadávača je poskytovať relevantné a aktuálne odpovede na dopyty zadávajúceho. 

vzhľad vyhľadávača Google