SEO faktory

Čo sú SEO faktory?

Pre správnu optimalizáciu webu pre vyhľadávače je dôležité poznať SEO faktory, ktoré majú vplyv na hodnotenie internetových stránok. Každý vyhľadávač má vlastný systém hodnotenia stránok. Jednotlivé signály môžu mať rôzny dopad v závislosti od konkrétneho vyhľadávača (Google, Bing, Yahoo, Yandex). Napr. len samotný Google využíva viac ako 200 hodnotiacich signálov.

Rozdelenie SEO faktorov

 • On-page faktory
 • Off-page faktory
 • Technické faktory

On-page faktory

Medzi faktory on-page zaraďujeme všetky tie, ktoré sa týkajú najmä viditeľných prvkov na webe, obsahu a štruktúry stránky.

Medzi ne zaraďujeme:

 • Nadpis (titulok)
 • Meta-popisky
 • Obsah
 • URL
 • Obrázky
 • Kľúčové slová
 • a mnoho iných

Off-page faktory

Pod off-page faktormi si môžete predstaviť tie hodnotenia z pohľadu vzťahov webu s inými stránkami (spätné odkazy) či dôveryhodnosti.

Medzi off-page faktory zaraďujeme:

 • spätné odkazy
 • brandové zmienky
 • odkazy zo sociálnych sietí
 • a iné.

Technické faktory

Vlastnú kategóriu môžeme urobiť aj z technickej stránky weby. Do technickej stránky môžeme zaradiť:

 • Rýchlosť webovej stránky
 • Optimalizácia pre mobilné zariadenia
 • Sitemapa
 • Robots.txt
 • a mnohé ďalšie

Ktoré SEO faktory sú najdôležitejšie?

Vplyv jednotlivých faktorov a signálov hodnotenia sa s vývojom vyhľadávačov v čase mení. Medzi dôležité hodnotiace signály, na ktoré by ste sa pri optimalizácií webu zamerať jednoznačne patrí obsah na webe, štruktúra webu, technické a uživateľské riešenie webu, externé odkazy.

Obsah na webe

Váš obsah na web by mal byť relevantný, odborný, aktuálny, pravdivý, zrozumiteľný. Či ste majiteľ e-shopu zameraný na predaj produktov, ponúkate služby, ste spravodajský alebo obsahový web, vždy by ste svoj obsah mali tvoriť pre návštevníka stránky (prípadného zákazníka) nie pre robotov vyhľadávačov.

Spätné odkazy

Získať kvalitné a relevantné spätné odkazy z iných web môže byť náročné, avšak je to jeden z kľúčových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vašu organickú návštevnosť. V linkbuildingu existujú rôzne metódy, pomocou ktorých môžete získať hodnotné odkazy z autoritatívnych webových stránok. Nezabudnite ani na interné prelinkovanie v rámci Vášho webu. Je dôležité logicky a relevantne prepojiť existujúce stránky na webe pomocou interných odkazov, vďaka čomu môže byť štruktúra vášho webu prehľadnejšia a prechádzanie webu jednoduchšie.

Použivateľská skúsenosť (UX)

Google analyzuje správanie návštevníkov na webe, ich interakciu s obsahom, čas strávený na webe a ďalšie parametre, na základe ktorých môže zhodnotiť, či návštevník našiel na webe to, čo hľadal.

Techická časť webu

Neoddeliteľnou súčasťou optimalizácie je správne technické riešenie webu. Váš web by mal dobre navrhnutú architektúru, správne zvolenú technológiu, mal by byť rýchly, optimalizovaný pre mobilné zariadenia. Zároveň netreba zabúdať na správne vyriešenú priechodnosť a indexovateľnosť webových stránok, a mnoho ďalších technických aspektov.

seo faktory

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme