Ukazovateľ KPI

Čo je KPI?

Názov KPI (angl. Key Performance Indicator), nazývaný aj kľúčový ukazovateľ výkonnosti, sa využíva na určovanie kriticky dôležitých metrík pri podnikaní pre firmy, ich oblasti (marketing, zákazník, produkty,…), ale napríklad aj v osobnom živote.

Príklad: Pri PPC sa využívajú KPI na uchopenie kľúčových oblastí, na ktoré sa chce firma pomocou PPC reklamy zamerať. Môže tak ísť o KPI ako zvýšenie návštevnosti webu, CTR, ROAS a iné.