SEO služby

Zápasíte s malou návštevnosťou z vyhľadávačov a váhate, ako zviditeľniť váš web? Využite naše SEO služby. Pomôžeme vám zlepšiť pozície v organických výsledkoch vyhľadávania a posilniť pozíciu vašej internetovej stránky medzi konkurenciou.

Ako vám SEO pomôže?

Má váš web slabú viditeľnosť a nízku návštevnosť z vyhľadávačov v porovnaní s konkurenciou alebo len potrebujete skontrolovať on-page a off-page SEO faktory webu?

Radi vám prostredníctvom našich SEO služieb pomôžeme:

 • identifikovať problémy z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače,
 • zlepšiť štruktúru webu,
 • zvýšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch,
 • zvýšiť návštevnosť z organickej časti vyhľadávania,
 • splniť obchodné ciele.

Pri SEO službách odporúčame klientom začať navrhnutím (alebo úpravou) štruktúry webu s cieľom lepšieho pokrytia dôležitých kľúčových slov prostredníctvom správne navrhnutých vstupných stránok. Vyladením obsahových a technických nedostatkov vstupných stránok.

Následne, v druhom kroku pokračujeme tvorbou na mieru navrhnutej linkbuildingovej stratégie, tj. stratégie budovania spätných odkazov za účelom zvýšenia povedomia, získania brandových zmienok a získania hodnotných spätných odkazov.

Prečítajte si viac o tom čo je SEO a čo je jeho cieľom

Ktoré SEO služby poskytujeme?

Ako SEO agentúra vám radi pomôžeme s nasledujúcimi službami:

 • návrh štruktúry internetovej stránky,
 • SEO konzultácie a SEO poradenstvo,
 • lokálne SEO,
 • SEO audity,
 • analýzy kľúčových slov,
 • linkbuilding & PR,
 • analýzy link profilov,
 • obsahový marketing.

Ako pri SEO postupujeme – priebeh spolupráce

 1. Úvodná konzultácia => zoznámenie sa s biznisom klienta a jeho internetovou stránkou.
 2. Analýza aktuálneho stavu => zhodnotenie štruktúry, technických a obsahových atribútov, analýza link profilu.
 3. Navrhnutie stratégie => návrh zmien štruktúry, vytvorenie nových vstupných stránok, návrh technických a obsahových zmien, vytvorenie obsahovej a linkbuildingovej stratégie.
 4. Priebežná realizácia stratégie => kontrola realizovaných zmien, monitorovanie pozícií, realizácia obsahovej a linkbuildingové kampane.
 5. Konzultácie a reporting => mesačné zhodnotenie vykonaných aktivít, report získaných spätných odkazov, záznam zmien pozícií vybraných kľúčových slov, priebežné odporúčania a konzultácie.

Ako na SEO zjednodušene?

Za účelom akvizície návštevníkov z organickej časti výsledkov vyhľadávania je potrebné vykonať tento postup:

 • Vytvorenie rýchleho, užívateľsky prívetivého webu bez technických prekážok, ktoré by bránili indexácii a prehliadaniu stránok robotmi vyhľadávačov.
 • Navrhnutie logickej štruktúry na základe analýzy kľúčových slov, biznis plánu klienta a vytvorenie vstupných stránok s unikátnym obsahom, ktoré budú poznať a plniť potreby cieľovej skupiny.
 • Budovanie hodnotných spätných odkazov (linkbuilding) z tematicky relevantných webov a brandových zmienok.
 • Sledovanie interakcií návštevníka prichádzajúceho z neplatených výsledkov so vstupnými stránkami, testovanie a optimalizácia web stránok na účel efektívneho plnenia cieľov webu.

Pokiaľ premýšľate, ako zlepšiť SEO webu, mali by ste zvážiť kombináciu viacerých služieb (riešiť skôr komplexné SEO služby), zvyšujete tak možnosť zvýšiť návštevnosť stránky a posilniť svoju pozíciu medzi konkurenciou.

Ktoré nástroje pri SEO používame?

Pri optimalizácií internetových stránok pre vyhľadávače využívame najčastejšie nasledujúce SEO nástroje:

 • Google Search Console,
 • Ahrefs,
 • SemRush,
 • Marketing Miner,
 • Screaming Frog,
 • SiteBulb,
 • SeoCrawl,
 • Collabim.

Ako vyzerá výstup?

V závislosti od objednanej služby a potrieb klienta sa jednotlivé výstupy môžu líšiť.

Pri dlhodobých spoluprácach si zakladáme na projektovom riadení. Po identifikácii problémov nastavíme proces optimalizácie a naplánujeme jednotlivé úlohy na zapracovanie.

Klient získava prehľad identifikovaných problémov a návrh riešení s plánom prác, na ktorom sa priebežne pracuje.

Realizácia jednotlivých úprav prebieha na strane klienta jeho interným tímom (programátori, marketéri, obsahoví špecialisti) alebo priamo jednotlivé obsahové zmeny zapracuje náš interný tím. Technické zmeny na weboch nevykonávame interne, zapracováva ich len klientov programátor.

SEO služby poskytujeme v súlade s odporúčaniami z Google Webmaster Guidelines. Výsledky vo vyhľadávaní sa po jednotlivých aktualizáciach vyhľadávača môžu výrazne zmeniť.

Zabezpečíme rast organickej návštevnosti

Máte záujem o zvýšenie návštevnosti z organických výsledkov vyhľadávania? Radi vám pomôžeme.

FAQ

Aký veľký môže byť potenciálny prínos SEO?

Prínos SEO služieb závisí od stavu a fázy, v ktorej sa váš projekt nachádza. Pre zabehnuté, vyladené, veľké projekty môže predstavovať rast len malý prínos. Pri nových projektoch môže rast dosiahnuť aj stovky percent. Konkrétny odhad vám poskytneme na začiatku spolupráce.

Cena SEO služieb – koľko stojí SEO?

Ku každému projektu a klientovi pristupujeme individuálne. Cena za naše SEO služby je vždy prispôsobená aktuálnemu stavu internetovej stránky. Každá cenová ponuka bude obsahovať presne vymedzené činnosti, rozsah prác a k nim prislúchajúce ceny. Klienti vopred vedia, čo za svoje peniaze môžu očakávať.

 

Odrazovým mostíkom pri naceňovaní je vždy aktuálny technický a obsahový stav webu a stav link profilu. Pre menšie projekty sa bežne cena SEO služieb pohybuje na úrovni 200 400 €.

 

Obchodné modely spolupráce:

 • fixný model (od 300 € / mesiac),
 • hodinová sadzba (od 60 € / hodinu) – napr. SEO konzultácia,
 • fixný model + výkonnostné odmeny (dohodou).

Kedy možno očakávať výsledky?

Prvé trendy je možné štandardne pozorovať do 3 4 mesiacov. V niektorých prípadoch aj skôr. Výsledky úzko súvisia s konkurenčnosťou prostredia, v ktorom podnikáte.

Na akých medzinárodných trhoch robíme SEO?

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko či anglicky hovoriace trhy – pomôžeme vám s optimalizáciou internetových stránok v týchto krajinách a radi vám pomôžeme rozbehnúť biznis aj na ďalších trhoch.

Referencie

Pomôžeme vášmu biznisu rásť v online marketingu

Sme marketingová digitálna agentúra zameriavajúca sa na inovatívne marketingové riešenia založené na dátovej analytike.
 • Individuálny prístup
 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Odbornosť a spoľahlivosť
 • Flexibilita, iniciatíva a kontinuálne vzdelávanie
Viac o nás

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme s vaším online projektom.
  Kontaktujte nás

  Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme