SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

Zvýšime vašu viditeľnosť v organických výsledkoch vyhľadávania
Úvod » SEO – optimalizácia pre vyhľadávače

Naše SEO služby

 • Dlhodobá optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • Lokálne SEO
 • SEO audity
 • Analýzy kľúčových slov
 • SEO copywriting
 • Tvorba linkbuilding stratégií
 • Linkbuilding & PR
 • Analýzy aktivít konkurencie v oblasti SEO
 • Analýzy link profilov
 • Tvorba obsahových stratégií
 • Odstraňovanie penalizácií

Medzinárodné SEO

Pomôžeme Vám s optimalizáciou internetových stránok:

 • na Slovensku,
 • v Českej republike,
 • v Maďarsku,
 • na anglicky hovoriacich trhoch,
 • radi Vám pomôžeme rozbehnúť biznis aj na ďalších trhoch.

Obchodné modely spolupráce

 • Fixný model (od 240 € / mesiac)
 • Hodinová sadzba (od 40 € / hodinu)
 • Fixný model + výkonnostné odmeny (dohodou)

Koľko SEO stojí

Ku každému projektu a klientovi pristupujeme individuálne. Cena za naše SEO služby je vždy prispôsobená aktuálnemu stavu internetovej stránky. Odrazovým mostíkom pri naceňovaní je vždy aktuálny technický a obsahový stav webu a stav linkprofilu. Pre menšie projekty sa bežne cena služieb pohybuje na úrovni 200 – 400 €. Každá cenová ponuka bude presne obsahovať činnosti, rozsah prác a k nim prislúchajúce ceny. Klienti vopred vedia, čo za svoje peniaze môžu očakávať.

Čo je to SEO

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je proces získavania návštevnosti z neplatených výsledkov vo vyhľadávačoch (Google, Zoznam, Bing …). Predstavuje činností na zlepšenie viditeľnosti internetovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Za účelom akvizície návštevníkov z organickej časti výsledkov vyhľadávania je potrebné vykonať tento postup (zjednodušene):

 1. Vytvorenie rýchleho, užívateľsky prívetivého webu bez technických prekážok, ktoré by bránili indexácií a prehliadaniu stránok robotmi vyhľadávačov.
 2. Navrhnutie logickej štruktúry na základe analýzy kľúčových slov, biznis plánu klienta a vytvorenie vstupných stránok s unikátnym obsahom, ktoré budú poznať a plniť potreby cieľovej skupiny.
 3. Budovanie hodnotných spätných odkazov z tematicky relevantných webov a brandových zmienok.
 4. Sledovanie interakcií návštevníka prichádzajúceho z neplatených výsledkov so vstupnými stránkami, ich optimalizáciu a testovanie na účel efektívneho plnenia cieľov webu.

Čo je cieľom SEO

Cieľom SEO je prinášanie relevantných návštevníkov, ktorí budú plniť biznis ciele klienta a zároveň prinášať návštevníkovi riešenia & odpovede na vyhľadávané otázky zadané vo vyhľadávači. Cieľom nie je len zlepšenie pozície špecifického kľúčového slova, ale aj pokrytie čo najširšieho spektra pre biznis klienta relevantných otázok zadávaných do vyhľadávača prostredníctvom vhodných vstupných stránok. SEO pomáha zviditeľniť internetovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie nielen k akvizícii nových zákazníkov, ale aj k posilneniu vnímania brandu.

Prečo spolupracovať s Futurino

 • Viac ako 10 rokov praxe.
 • Stabilné zázemie, kvalifikovaný tím.
 • Odbornosť a individuálny prístup.

Mám záujem o lepšie pozície a vyššiu návštevnosť

Pomôžeme Vám zvýšiť návštevnosť z vyhľadávačov a získať nových klientov. Spoločne sa pozrieme na aktuálny technický a obsahový stav webu, zhodnotíme link profil a navrhneme riešenie šité na mieru vášho budgetu a predstáv.

 Email        info@futurino.sk

 Tel. číslo:  +421 948 192 458

Ako prebieha spolupráca

 1. Úvodná konzultácia => zoznámenie sa s biznisom klienta a jeho internetovou stránkou.
 2. Analýza aktuálneho stavu => zhodnotenia technických a obsahových atribútov, analýza link profilu
 3. Navrhnutie stratégie => návrh technických a obsahových zmien, vytvorenie linkbuildingovej stratégie
 4. Priebežná realizácia stratégie => kontrola realizovaných zmien, monitorovanie pozícií, realizácia linkbuildingové kampane
 5. Konzultácie a reporting => mesačné zhodnotenie vykonaných aktivít, report získaných spätných odkazov, záznam zmien pozícií vybraných kľúčových slov, priebežné odporúčania a konzultácie.

Analýzy kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je základným pilierom pri navrhovaní štruktúry internetových stránok. Odhalí, ktoré kľúčové slová sú relevantné a dôležité pre Váš biznis. Zabehnutým internetovým stránkam pomôže nájsť nové možnosti rozšírenia o ďalšie vstupné stránky, a zvýšiť tak pokrytie internetovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

SEO analýzy

SEO analýzy alebo audity slúžia na zistenie technických a obsahových nedostatkov internetových stránok. Výsledkom je komplexný dokument s popisom jednotlivých problémov a navrhnutým riešením odstránenie nedostatkov. Súčasťou auditu je aj analýza aktuálneho stavu link profilu.

Linkbuilding

Spätné odkazy (backlink) patrí medzi tri najdôležitejšie atribúty ovplyvňujúce výsledky vo vyhľadávačoch. Navrhneme Vám dlhodobú linkbuildingovú stratégiu na základe aktuálneho stavu link profilu a mesačného budgetu. Získame pre váš web spätné odkazy z autoritatívnych internetových stránok a pozitívne zmienky na renomovaných blogoch a médiách.

Komplexné SEO

Ponúkame komplexné riešenie zahŕňajúce kontinuálne monitorovanie technických náležitostí webu, navrhovanie obsahových a linkbuildingových stratégií. Spoločne navrhneme komplexnú stratégiu zohľadňujúcu Vaše krátkodobé a dlhodobé biznis ciele. SEO sa stane súčasťou Vašej komplexnej marketingovej stratégie.

Faktory ovplyvňujúce výsledky vo vyhľadávačoch

Tabulka SEO faktorů - by Searchengineland
Zdroj: Searchengineland.com/seotable