Čo je ROAS?

Skratka ROAS (z angl. Return on Advertising Spend) je metrika s názvom návratnosť výdavkov na reklamu a cieľom je získať údaje o efektívnosti vynaložených financií na reklamu, kde sa do pomeru dosadzujú príjmy z reklamy a náklady vynaložené na reklamu. ROAS sa zvyčajne vyhodnocuje zvlášť pre jednotlivé reklamné kampane.

Využíva sa primárne v online kampaniach, konkrétne najmä v PPC reklame.

Ako sa počíta ROAS?

ako vypočítať ROAS

Príklad

Ako firma ste si vytvorili reklamnú kampaň pomocou Google Ads. Po mesiaci spustenej kampane kontrolujete stav a zistili ste, že z reklamnej kampane ste dosiahli príjem 2000 € a vaše náklady na reklamnú kampaň boli 400 €.

Do vzorca si dosadíme známe údaje:

ROAS=2000/400*100

Výsledkom je ROAS (návratnosť investície) = 500 % – zjednodušene to znamená, že za každé 1 €, ktoré ste vložili do reklamy ste získali 5 €.

Prečo používať metriku ROAS?

Metrika ROAS je dôležitá najmä pre e-shopy, ktoré predávajú produkty. Vďaka tomu môže firma zistiť skutočný stav efektívnosti vynakladania financií na reklamné kampane.

Samozrejme z metriky ROAS nezistíme čistý výnos z reklamy, pretože neobsahuje započítané iné náklady, ako tie spojené s reklamou – napríklad fixné náklady.

Aké je optimálne ROAS?

Firma by si mala vypočítať (so sčítaním všetkých nákladov) aká je optimálna hodnota. Je to pre každý e-shop individuálne a táto metrika býva bežnou súčasťou KPI.

Ak by napríklad ROAS vašej kampane vychádzalo 100%, neznamená to, že ste na „nule“. Reálne v tomto prípade náklady prevyšujú príjem.

Ako zlepšiť ROAS?

Ak ste vy, prípadne váš PPC špecialista zistili, že je návratnosť investícií (ROAS) na konkrétnej reklamnej kampani príliš nízke, je potrebné optimalizovať kampaň – či už testovaním reklamných textov, vizuálov, prípadne úplnou zmenou stratégie.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme