Externý odkaz

Čo je externý odkaz?

Externý odkaz (external link) je hypertextový odkaz, ktorý sa nachádza na inej webovej stránke a tento odkaz smeruje na Vašu webovú stránku. Môže ísť o odkaz prostredníctvom rôznych druhov anchorov, napríklad cez určité kľúčové slovo, odkaz na brand,  odkaz na zdroj, odkaz z katalógu a podobne.

Do externých odkazov sa zaraďujú aj tie odkazy, ktoré vedú naopak, teda z Vášho webu na inú doménu.

V skratke ide o všetky odkazy z iných webov, ktoré smerujú na vašu stránku.