Nofollow link

Čo je nofollow link?

Nofollow link je taký spätný odkaz, ktorý na rozdiel od dofollow odkazu neprenáša silu, teda autoritu (link juice) z webu na ktorom sa odkaz nachádza na webovú stránku finálnej URL adresy odkazu. Je označený atribútom rel=“nofollow“.

Aj keď nofollow odkazy neprenášajú autoritu na web, môžu byť veľmi užitočné, najmä pre používateľov.