Broken link (nefunkčný spätný odkaz)

Čo je broken link?

Broken link (nefunkčný alebo poškodený odkaz) je taký typ odkazu, ktorý smeruje na chybovú (neexistujúcu alebo nefunkčnú) vstupnú stránku. Zvyčajne po kliknutí na broken link sa otvorí vstupná stránka so stavovým kódom 404 – not found. Môže sa jednať o o nefunkčný interný alebo externý spätný odkaz.

Broken linky majú vplyv na hodnotenie vášho webu vo vyhľadávaní a negatívny zážitok návštevníka na vašom webe môže viesť k odchodu z vášho webu v dôsledku poškodených linkov. Je dôležité na pravidelnej báze kontrolovať a opravovať nefunkčné spätné odkazy.

Dôvody vzniku broken link-ov?

Medzi najčastejšie dôvody vzniku zaraďujeme:

  • redesign webu a zmena štruktúry webu,
  • odstránenie vstupnej stránky bez jej presmerovania a opravy interných a externých spätných odkazov, 
  • preklep pri nasadení odkazu,
  • exspirácia domény.

Ako opraviť nefunkčný spätný odkaz?

Spätný odkaz dokážete opraviť:

  • úpravou/zmenou odkazu na rovnaký alebo podobný obsah,
  • presmerovaním (301/302),
  • odstránením nefunkčného odkazu.

Ako nájsť broken link-y?

Na detekciu môžete použiť platené alebo neplatené nástroje. V prípade interných odkazov dochádza k detekcií napr. pri SEO audite webu. Ten môžete realizovať napr. pomocou nástroja Screaming Frog alebo Ahrefs – Site Audit.

Na kontrolu broken linkov z externých domén odporúčame: