Linkbuidling

Čo je to linkbuilding?

Linkbuilding ako súčasť off-page SEO predstavuje súbor techník a aktivít, ktoré vedú k akvizícii spätných odkazov. Počet spätných odkazov úzko súvisí s popularitou webu. Pri linkbuildingu nesmieme zabúdať, že počet spätných odkazov nie je najdôležitejší. Pri ich budovaní je nevyhnutné dbať na kvalitu a relevantnosť.

Spätné odkazy stále patria medzi kľúčové aspekty ovplyvňujúce výsledky vo vyhľadávaní. V konkurenčnom prostredí sa bez hodnotných spätných odkazov znižuje šanca na presadenie sa vo výsledkoch vyhľadávania na minimum. Preto je veľmi dôležité dlhodobo pracovať na budovaní spätných odkazov a zmienok. Kľúčovým atribútom pri budovaní spätných odkazov nie je kvantita, ale kvalita. Hodnotný spätný odkaz pozitívne podporuje a pomôže vám nielen získať lepšie pozície, ale privedie i návštevníkov, potenciálnych zákazníkov.

Ako sa mení dôležitosť linkbuildingu v čase?

Dôležitosť linkov ako signálu oplyvňujúceho hodnotenie stránok v priebehu rokov klesla. Podľa článku z Search Engine Round Table od Barryho Schwarza už nepatria medzi 3 najdôležitejšie hodnotiace faktory. Ich vplyv sa môže preceňovať. Spoločnosť Google sa snaží prostredníctvom updatov a využívania algoritmov založených na báze AI (napr. SpamBrain) brániť proti manipulácii výsledkov vyhľadávania vplyvom spätných odkazov. Google za posledné roky spravil výrazný krok v odhaľovaní neprirodzených spätných odkazov. Napriek vyššie uvedenému patria odkazy stále medzi významný hodnotiaci SEO faktor.

Aké metódy neodporúčame pri budovaní spätných odkazov?

Aj v súčasnosti môžu z krátkodobého hľadiska fungovať spamovacie metódy a tzv. black-hat metódy, ktoré vám dočasne môžu pomôcť zlepšiť pozície a zvýšiť návštevnosť. Tieto metódy sú však proti pravidlám a môžu spôsobiť výpadok webu z indexu alebo stratu organickej návštevnosti. Ide o:

  1. hromadné registrácie do katalógov a masívna publikácia duplicitných článkov naprieč rôznymi free portálmi alebo PBN sieťami,
  2. hromadné spamovanie v podobe komentárov a recenzií,
  3. využívanie automatizovaných systémov na budovanie trackback a Pingback,
  4. skrývanie odkazov pred užívateľmi („neviditeľný obsah a odkazy pre používateľa, ktorý je bežne dostupný pre robotov“).

Čo zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe spätných odkazov?

Samotný text odkazu, pričom odkaz by mal byť umiestnený v texte prirodzene. Link profil z pohľadu anchor textov odporúčame diverzifikovať. Vyhnite sa častému a opakujúcemu sa využívaniu odkazov s rovnakými alebo podobnými anchor textami, ktoré cielia na opakujúce sa vstupné stránky.

Odporúčame vyhnúť sa tvorbe odkazových vzorov, ktoré by mohol SpamBrain detekovať a vyhodnotiť ako neprirodzené.

Prirodzenou formou odkazovania sú najmä odkazy vedúce cez generické texty, URL adresy, zdrojovaie a brandové zmienky.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo cez telefón. Radi Vám pomôžeme