Pojem YMYL

Čo je YMYL?

YMYL (Your Money Your Life) – skratka označujúca obsah, ktorý môže mať vplyv na vašej zdravie, financie, šťastie či bezpečnosť. Primárnym cieľom Google je chrániť ľudí pred klamlivými informáciami z oblasti zdravia, financií či bezpečnosti. Viac o hodnotení YMYL a kritériach nájdete v usmernení tu.)