Artificial intelligence

Úvod » Slovník marketingových pojmov » AI (Umelá inteligencia)

Čo je umelá inteligencia?

AI (artificial intelligence), u nás označované ako umelá inteligencia, je systém strojového učenia z veľkého množstva dát, ktorá sa pomocou spájania neurónových sietí dokáže naučiť rôzne súvislosti, výpočty, algoritmy a spracovávať ďalšie informácie.

Dôležitým milníkom v pokroku umelej inteligencie bolo spustenie systému ChatGPT.